Bütçeleme Takibi 1.00

Gelir ve gider tahminlerine dayalı bütçeleme işleminin bilgisayar ortamında yapılması için proje ödevi olarak tasarlanmış bir veri tabanı uygulaması olup bilgisayar mühendisliği bölümü lisansüstü öğrencisi olan bir kullanıcının talebi doğrultusunda 2007 yılında hazırlanmıştır.

Ancak program çok kısa bir sürede hazırlandığı ve ticari nitelik de taşımadığı için yeterince test ve kontrol edilmemiş, kullanıcı dostu birçok özellik de eklenememiştir. Dolayısıyla uygulama dosyasının doğrudan kullanılması hâlinde sorunlarla karşılaşılması ihtimali vardır. Bu nedenle programı sorunsuzca kullanmak ve geliştirmek isteyenler için kaynak kodları Visual Basic 6.0 projesi olarak kullanıma sunulmuştur.

İndirme

(*) Visual Basic 6.0 proje dosyasını çalıştırabilmek için VB 6.0 editörünün yanı sıra DAO 3.60 nesnesi ile “mscomctl.ocx” ve “mschrt20.ocx” bileşenlerinin sisteminizde yüklü olması gerekir. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız kurulum dosyasını indirerek çalıştırmanız önerilir.